ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่3/2564
ขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ในเรื่องการพิจารณาแผนปฎิบัติการประจำปี2565และแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (2566-2570) วันที่22 กันยายน 2564 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2564,12:41   อ่าน 33 ครั้ง