ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางศิรินารถ โพธิ์อยู่ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลำพูน นายอมฤต แย้มกมล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการและนายสุชาติ นาแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมให้การต้อนรับ นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวนันทชญาน์ จรูญเกียรติคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการนำเสนอผลงานความรู้ ทักษะ ความสามารถของนักเรียนตามสาระการเรียนรู้ที่กำหนด/การคัดเลือกตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯเพื่อส่งต่อไปทำการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนภายในศูนย์เครือข่ายฯต่อไป
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2565,08:23   อ่าน 74 ครั้ง