ภาพกิจกรรม
โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 
ตามที่กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธีและฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี เป้าหมายคือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพในช่องปากจากการตรวจคัดกรองในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพช่องปากตัวยตนอง และรับการรักษาอย่างเหมาะสม เมื่อเกิดโรคในช่องปาก ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2565,09:14   อ่าน 87 ครั้ง