ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ,นายพุธิพล ปันทะธง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา , นางศิรินารถ โพธิ์อยู่ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลำพูน และนายสุชาติ นาแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ร่วมเป็นเกียรติในพการประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของโรงเรียน และชี้แจงนโยบายของคณะผู้บริหาร ตลอดจนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อรับทราบเรื่องการเรียนการสอน รวมทั้งรับผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2565,09:42   อ่าน 143 ครั้ง