ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ (อ่าน 21) 10 ม.ค. 65
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 46) 28 ธ.ค. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษา (อ่าน 56) 28 ธ.ค. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาล (อ่าน 40) 28 ธ.ค. 64
แจ้งจากงานกิจการนักเรียน เรื่อง ระเบียบการแต่งกายและทรงผมนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ให้ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด (อ่าน 46) 23 ธ.ค. 64
วันพ่อแห่งชาติ 3 ธ.ค.2564 (อ่าน 70) 07 ธ.ค. 64
ประกาศเปิดการเรียนการสอน รูปแบบ On - Site (สลับมาเรียน) (อ่าน 181) 09 พ.ย. 64
“สร้างสรรค์ สื่อวิทย์ สนุกคิด น่าเรียนรู้” (อ่าน 120) 01 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เรื่อง ใช้แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 84) 28 ต.ค. 64
สิ่งที่ต้องเตรียมในวันรับวัคซีน (อ่าน 91) 20 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม (อ่าน 98) 14 ต.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่ไดัรับทุนปัจจัยพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 75) 05 ต.ค. 64
เรื่อง รับค่าอาหารกลางวัน รับนมโรงเรียน (ครั้งที่3)และทุนปัจจัยพื้นฐาน (อ่าน 87) 05 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม (อ่าน 122) 30 ก.ย. 64
แจ้งการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 90) 14 ก.ย. 64
แจ้งการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 98) 31 ส.ค. 64
การขอรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (จำนวน 2,000 บาท) (อ่าน 137) 20 ส.ค. 64
รับค่าอาหารกลางวัน และรับนมโรงเรียน (ครั้งที่2) (อ่าน 100) 20 ส.ค. 64
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับเกียรติบัตร “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564” (อ่าน 181) 16 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เรื่อง รับค่าเครื่องแบบ ค่าอาหารกลางวัน และรับนมโรงเรียน (อ่าน 76) 05 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม (อ่าน 59) 30 ก.ค. 64
ตารางเรียนออนไลน์ (อ่าน 75) 14 ก.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน (อ่าน 75) 14 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม (อ่าน 66) 13 ก.ค. 64
รับมอบพัดลม (อ่าน 73) 08 ก.ค. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง (อ่าน 100) 01 มิ.ย. 64
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้โควต้าเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 91) 31 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม (อ่าน 119) 20 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม (อ่าน 102) 11 พ.ค. 64
ชำระเงินและรับผลการเรียน ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 246) 29 เม.ย. 64
แสดงความยินดี (อ่าน 148) 23 เม.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายมาริโอ้ จันดาวงศ์ ,เด็กชายพีรวิชญ์ แก้วโขง (อ่าน 168) 22 เม.ย. 64
แสดงความยินดีกับเด็กชายกิตติกวิน คำแก้ว (อ่าน 149) 22 เม.ย. 64
เลื่อนรับมอบตัว (อ่าน 135) 22 เม.ย. 64
ขอแสดงความยินดี กับนางสุดาวรรณ ฟองอินทร์ (อ่าน 230) 29 ม.ค. 64
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2564 (อ่าน 318) 14 ม.ค. 64
แจ้งปิด - เปิดภาคเรียนปีการศึกษา2563 (อ่าน 3279) 17 พ.ย. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "เมืองเก่าลำพูนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในชุมชนและสื่อผสม" (อ่าน 3286) 24 ส.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย นางพรนิชา เลสัก ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อ่าน 3301) 20 ส.ค. 63
ศูนย์ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว (อ่าน 3361) 10 ก.ค. 63