ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
แจ้งการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 90/2564
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
สำหรับสถานศึกษา สถาบันการศึกษา และสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน
ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,13:10   อ่าน 62 ครั้ง