ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘)
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,07:57   อ่าน 294 ครั้ง