ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การประกวดแข่งการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปัณฑิตา อุ่นปวง
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,14:55   อ่าน 28 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดแข่งการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศศิกานต์ สุวรรณ
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,14:54   อ่าน 31 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดแข่งการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอรพรรณ แผ่ทองดี
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,14:52   อ่าน 30 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดแข่งการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปุณยาพร แซ่ลิ่ว
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,14:49   อ่าน 30 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดแข่งการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกวินธิดา กิตติศักดิ์
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,14:47   อ่าน 26 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นมัธยม
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงมนัสวีย์ กอนแสน
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,14:45   อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอัจฉรา ชลารัตน์
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,14:44   อ่าน 24 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิณณ์นิชา ใจหาญ
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,14:42   อ่าน 24 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐชนนท์ สมประสงค์
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,14:41   อ่าน 23 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิริญญาภรณ์ มณีขัติย์
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,14:38   อ่าน 24 ครั้ง