ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประกวดแข่งการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกาญจนาพร ยะสินธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,11:09  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นมัธยม ได้รับรางวัลชนะเลิศเกียรติบัตรเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางอรุณรัตน์ แพงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,10:49  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศเกียรติบัตรเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางหทัยพร ทูลแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,10:49  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศเกียรติบัตรเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสุดาวรรณ ฟองอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,10:47  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชฎาภรณ์ นันตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,10:44  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกฤติมุข สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,10:43  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันตัวต่อเสริมทักษะ ระดับปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : ครูวรรณพร หลวงโย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,10:41  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันตัวต่อเสริมทักษะ ระดับปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : ครูปัทมพร พรมปัญญา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,10:41  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดแข่งการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโสภิต หลีกเลี่ยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,10:36  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..